Любов до своєї Alma mater об’єднує випускників не лише у дні зустрічі, а й стала підґрунтям для об’єднання у Асоціацію. Чимало колишніх студентів Маріупольського коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського досягли значних успіхів у професійному зростанні та стали відомими фахівцями у своїй галузі. Тривале спілкування наштовхнуло їх на створення організації, яка б змогла допомагати рідному закладу освіти та його колишнім випускникам брати участь у сьогоднішньому житті.

Саме з метою об’єднання інтелектуальних, професійних, фінансових та інших можливостей у 2020 році було створено Асоціацію випускників МК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

Діяльність організації:

ведення інформаційної бази даних випускників, забезпечення зв’язку з випускниками, встановлення і підтримка зв’язків між членами Асоціації, у тому числі для надання взаємної підтримки і допомоги;

організація ділового та культурного спілкування, створення клубів за інтересами, допомога в організації зустрічей випускників;

залучення випускників до добровільної участі в реалізації проектів та програм розвитку коледжу, оснащенні лабораторій, удосконалення матеріальної бази та інфраструктури коледжу тощо.

Якщо ти також любиш Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – чекаємо на тебе в Асоціації випускників. Долучайся до нашої великої команди.

#Almamater #тутвартонавчатись #тутвартопишатись #боминайкращі #приєднуйсядонас