Етичний кодекс – це комплекс моральних та етичних правил, якими керується студент в особистій та громадській поведінці протягом усього терміну навчання у МК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського