Освітньопрофесійна програма підготовки визначає нормативний термін та нормативну частину змісту навчання за певним напрямом або спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівця.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (ЛОГІСТИКА ТОРГІВЛІ ТА ДИСТРИБУЦІЇ)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (ФІНАНСИ І КРЕДИТ)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧУВАННЯ)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (ТОВАРОЗНАВСТВО І КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ)