Шановні вступники !

Кожна людина у своєму житті робить чимало важливих вчинків, які так чи інакше змінюють її долю. Вибір місця навчання — це перший важливий крок у майбутнє. Дуже непросте і вагоме завдання для Вас, випускників шкіл, є вибір  закладу освіти  для оволодіння професією, адже ніхто і ніщо не захищає так людину з соціальної точки зору, як правильно обране місце навчання, яке в майбутньому стане запорукою життєвого успіху.  Широ бажаємо Вам зробити вірний вибір.

Успішна формула підготовки компетентного фахівця, працівника будь-якої галузі діяльності здійснюється за такою схемою навчання: кваліфікований робітник – фаховий молодший бакалавр  –  молодший бакалавр – бакалавр – магістр. Маріупольський  коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського   входить до складу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського як відокремлений структурний підрозділ.

Студенти коледжу навчаються за стандартами вищої освіти з підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями економічного напряму, ресторанного господарства та торгівлі. Кожний випускник коледжу має можливість у стінах нашого закладу освіти продовжити навчання у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського і отримати  вищу освіту відповідного фаху. Вже тільки це має зацікавити сьогоднішніх школярів випускних класів не тільки Маріуполя, а й  Донецького регіону.

Творчий та висококваліфікований педагогічний колектив коледжу намагається виховувати в кожному студентові  галузевого фахівця, а також й творчу та впевнену в собі особистість, конкурентоспроможну на ринку праці та здатну досягти успіху в житті.

Коледж постійно розвивається, удосконалюючи традиційні та запроваджуючи інноваційні технології навчання й виховання; зміцнюючи навчальну та матеріально-технічну базу. За час існування заклад освіти  здобув вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл  міста  й за його  межами.

Наше життєве кредо – «Ми не намагаємось стати кращими за інших, ми прагнемо стати завтра кращими за нас сьогоднішніх». Віримо і сподіваємось, що багатогранна праця викладачів коледжу буде і надалі стимулюючим фактором розвитку професійних надбань, аби перетворити вчорашнього випускника коледжу на висококваліфікованого фахівця, творця своєї справи.

Отже, приєднуйтесь до нашого студентського товариства!

Наша освіта – запорука Вашого успіху!

План заходів МК ДонНУЕТ з профорієнтаційної роботи та організації прийому нового контингенту студентів у 2019-2020 н.р.