На виконання Конституції та Законів «Про освіту» і «Про забезпечення функціонування української мови як державної» застосування української мови педагогічними та іншими працівниками коледжу в освітньому процесі є обов’язковим. Державна мова має використовуватися під час проведення навчальних занять, а також спілкування в рамках освітнього процесу вчителів, викладачів, іншого персоналу як зі здобувачами освіти (студентами), так і між собою.

Лист МОН від 17.09.2019 №1/9-581 «Про застосування державної мови в освітньому процесі»