Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського  надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації». Надання публічної інформації МКДНУЕТ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

м. Маріуполь, вул. Матросова, 7, 87528

телефон: (0629) 58—74—98, (0629) 58—74—95

електронна пошта: mt.dnuet@meta.ua