Рейтингові списки, вступників, рекомендованих до зарахування за результатами вступних випробувань за квотою-1

 

Денна форма здобуття освіти на основі базової загальної середньої освіти