Звіт про рух грошових коштів МК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за 2018 рік

 

Звіт про фінансові результати МК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за 2018 рік

 

Баланс МК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 01.01.2019 року

 

Кошторис МК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 2019 рік