Маріупольський коледж
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського – державний  заклад вищої освіти
Міністерства освіти і науки України.

 

Маріупольський коледж Дон НУЕТ  засновано   у  1968  році Міністерством торгівлі  УРСР Наказ №249 від 03.07.1968 р. як Жданівський технікум радянської  торгівлі,  з  1997  року  увійшов  до складу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

        Коледж  ліцензовано  як  заклад вищої  освіти  І  рівня акредитації з правом  підготовки  молодших спеціалістів. Основними напрямками в організації освітнього процесу є  удосконалення  його форм та  методів, змісту  освіти,  орієнтація  його  на  відповідність національним та європейським стандартам. Протягом освітнього процесу проводиться постійне удосконалення змісту  дисциплін згідно з  потребами  національної економіки, розробляються нові методичні документи, враховуються вимоги нових нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради.

        Відповідно до потреб регіону проводиться робота щодо постійного удосконалення навчальних планів, безпосередньо освітнього процесу з упровадженням новітніх технологій освіти – ділових ігор, кейс-методів, прикладних комп’ютерних програм, також передового освітнього досвіду ЗВО України.

        Для здійснення освітнього процесу на сучасному рівні обладнано 37 кабінетів, 2 лабораторії, 5 комп’ютерних класів на 60 робочих місць. До послуг студентів бібліотека, читальна, актова зали, спортивний зал з літнім майданчиком, медпункт, їдальня на 120 місць.

        Навчання в коледжі здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) та базової загальної середньої освіти (9 класів) на умовах держзамовлення та на умовах контракту (за кошти фізичних та юридичних осіб). Для випускників професійних ліцеїв навчання в коледжі здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.

          Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів на очну (денну) та заочну форми здобуття освіти за освітніми програми (спеціалізаціями):

    072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,  освітня програма «Фінанси і кредит»;

    076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Економіка підприємства»;

    076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Товарознавство і комерційна діяльність»;

    181 «Харчові технології», освітня програма «Технологія харчування»;

    241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма  «Ресторанне обслуговування».

        Колектив коледжу вірний традиціям закладу освіти в підготовці висококваліфікованих фахівців, вихованні гідних членів суспільства. Ми правильно оцінюємо і пам’ятаємо минуле, реально живемо сьогодні, бачимо свої прорахунки і недоліки, чітко визначаємо свої цілі і віримо в майбутнє України.