Вчора було затверджено обсяги держзамовлення для молодшого спеціаліста.

Маріупольському коледжу ДонНУЕТ було виділено 85 місць на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти та 37 місць на заочну форму навчання на основі ОКР Кваліфікованого робітника.

 

Освітня програма

Денна форма
на основі базової загальної середньої освіти

(після 9 класів)

Заочна форма
на основі ОКР Кваліфікований робітник

(після професійного ліцею)

Фінанси і кредит 15 2
Товарознавство та комерційна діяльність 20 15
Економіка підприємства 15 0
Технологія харчування 35 20