У Маріупольському коледжі ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського викладачем Паніною Н. В. організована робота клубу СУП(союз успішних підприємців). У клубі зареєструвалися студенти груп ТКД 16-09-1, ФК 16-09-1, ЕП 16-09-1, ФК 17-09-1, ЕП 17-09-1, які взяли активну участь у проведенні товарознавчого ярмарку ,,Дари осені”.

Студенти під час організації та проведення ярмарки здобули навички з організації ефективної реклами, стимулювання збуту і отримання фінансового прибутку.