21.11.2018 адміністрація Маріупольського коледжу ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського та викладачі дисциплін «Охорона праці» та «Безпекажиттєдіяльності» зустрічалися з представниками  головного управління«Держпраці» в Донецької області.
Головний державний інспектор відділу нагляду Латиш Леонід Олександрович та головний державний інспектор відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг  Котов Віталій Володимирович повідомили про діючі норми законодавчої бази з охорони праці, профілактику професійного травматизму та нещасних випадків у закладах освіти, відповіли на запитання.