17.12.2018 року під керівництвом викладача Кирилової Г. А., відбулась конференція у групі ФК-16-09-1 з дисципліни «Податкова система» з теми «Податок на доходи фізичних осіб». Студенти представили презентації щодо платників податку, об’єктів і бази оподаткування, податкової знижки, податкових соціальних пільг, порядку подання декларації про майновий стан і доходи. Пошуково-дослідницьку роботу студенти продемонстрували у вигляді діаграм, соціологічного опитування, аналізу українських та світових тенденцій регулювання заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб. Під час конференції студенти проявили ініціативу, активність, показали високий рівень самоорганізації, підвищили професійну кваліфікацію.