Маріупольський коледж Донецького націонаьного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Бараноського – оголошує прийом заявок від підприємств та організацій на розподіл молодих спеціалістів та на проходження практики студентудентів на підприємствах будь-яких форм власності.

Положення про центр “Кар’єра” Маріупольського коледжу Донецького національного університету екомоніки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Центр «Кар’єра» (надалі – Центр) створений на громадських засадах, організовує свою діяльність відповідно до чинних законодавчих актів і керується у своїй діяльності цим Положенням.

Метою діяльності центра є створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю; забезпечення випускників робочим місцем, розширення рамок соціального партнерства, створення позитивного іміджу коледжу серед випускників і роботодавців, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.