Циклова комісія обліково-економічних та фінансових дисциплін, а також студенти Маріупольського коледжу ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського приєднуються до Тижня фінансів в Україні та планують провести заходи.

Slider

 

#ТижденьфінансіввУкраїні
#Приєднуйсядонас