Сайт НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ надав доступ до електронного посібника «Технологія виробництва кулінарної продукції», який рекомендовано для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» закладів фахової передвищої освіти. Автор основної частини – викладач Маріупольського коледжу ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Богатирьова Юлія Леонідівна.
В електронному посібнику охарактеризовано прийоми теплової обробки, а також зміни, що відбуваються в продуктах під впливом високих температур. Основна частина посібника присвячена технології приготування кулінарних страв, правил їх оформлення і подачі. Особливу увагу приділено вимогам до якості продукції ресторанного господарства, термінам її зберігання та реалізації. Посібник містить теоретичний матеріал, приклади, ілюстрації, питання для самоконтролю.
Для покращення засвоєння знань у посібнику використані схеми, ілюстрації, гіперпосилання на відеоролики.
НМЦ запрошує викладачів для співпраці по розробці електронних посібників, вкрай необхідних при дистанційній формі освіти.