Практична підготовка студентів є надзвичайно важливою складовою освітнього процесу, від ефективності якої залежить професійне становлення майбутнього фахівця. 🤓
Тому сьогодні ми продовжуємо знайомити Вас з нашими базами практики, бо впевнені, що найкраще закріплення теоретичних знань – це їх практичне застосування. 💪💪💪
Студенти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Товарознавство і комерційна діяльність» проходять практику на кращих торгових підприємствах міста Маріуполя, де вивчають сучасні методи організації та технології торгівлі й реклами, знайомляться з досвідом роботи підприємств торгівлі щодо формування асортименту товарного ряду, дотримання вимог до якості товарів, специфікою товарознавчо-маркетингової та комерційної діяльності.