З 28 березня по 30 березня 2018 року, відповідно до наказу МОН України від 13.03.2018 року № 233-Л експертна комісія у складі: Зелікмана Владислава Давидовича – завідувача кафедри обліку і аудиту Національної металургійної академії України, кандидата технічних наук, доцента, голови комісії; Францевої Олени Володимирівни – голови циклової комісії обліково- економічних та фінансових дисциплін Маріупольського коледжу Дон НУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, викладача вищої категорії, провела роботу з чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» у Відокремленому структурному підрозділі Національного авіаційного університету Слов’янському коледжі Національного авіаційного університету.
За результатами роботи експертна комісія підготувала і подала МОН висновок про можливість акредитації даної спеціальності.