Щорічно викладачі та студенти коледжу активно беруть участь у наукових конференціях та олімпіадах. У 2018 році Маріупольський коледж ДонНУЕТ започаткував нову регіональну студентську науково-практичну конференцію «Досвід минулого – погляд у майбутнє», на якій розглядаються важливі проблеми сучасної економіки, науки та технологій. Перша конференція відбулася у березні 2018 року і зібрала  творчу молодь 16 закладів освіти. 126 доповідачів представили свої  дослідницьки роботи з різних галузей науки. До участі у конференції залучається широке коло закладів освіти. Це студенти та учні, які навчаються у коледжах, ліцеях, школах Маріуполя, Бердянська, Краматорська, Великоанадоля та інших міст.
Мета конференції: розкриття інтелектуального потенціалу молоді, об’єднання студентів та старшокласників на освнові спільного інтересу до науки, пошук шляхів вирішення актуальних проблем,формування дослідника, підвищення професійного рівня підготовки молодих фахівців.

Заходи такого формату допомагають творчій молоді обмінятися досвідом, оцініти рівень своєї науково-дослідницької роботі, сприяють єдності та згуртованності.

Участь у конференції має дуже велике значення для розвитку творчого та наукового мислення, сприяє формуванню  сучасного погляду на глобальні аспекти проблем сьогодення і є стимулом для подальшого зростання професійного потенціалу. Ми впевнені, що прогресивна молодь здатна привести нашу країну до вершин економічного розвитку. Тільки спільними зусиллями заклади освіти здатні підвищити якість підготовки кваліфікованого спеціаліста.

Цього року Маріупольський коледж ДонНУЕТ також запрошує студентів та викладачів закладів освіти на регіональну студентську науково-практичну конференцію, яка відбудеться 14 березня. Кінцевий строк подачі заявки 15 лютого, тез – 1 березня. Заявки надсилати за адресою mkdnuet.conference@gmail.com

Напрями роботи конференції

Соціально-економічні науки
Історія
Правознавство
Лінгва
Література
Природничо-наукові науки
Математичні науки
Економіка. Гроші. Фінанси
Гостинно-ресторанний бізнес
Торгівля і підприємництво

Всім закладам освіти буде надіслано електронний збірник тез доповідей учасників конференції.

Учасникам конференції необхідно надати заявку та тези в електронному вигляді на e-mail: mkdnuet.conference@gmail.com

Заявка_ Призвіще, Тези_Призвіще

Форма заявки

ПІБ учасника конференції
ПІБ керівника
Напрям роботи конференції
Назва статті
Назва закладу освіти
Контактний телефон
Електронна адреса
Форма участі: очна, заочна

Тези

Обсяг статті:
до 2 стор. формату А4.

Параметри друку:
редактор Word;
тип шрифту – Times New Roman;
розмір шрифту – 14пт;
міжрядковий інтервал – 1,5;
поля: верхнє й нижнє – 20 мм,
ліве – 30мм, праве – 15мм

Структурна схема:
Перший рядок – назва доповіді (великим жирним шріфтом по центру).
Через один рядок – прізвище та ім’я автора (жирним шріфтом);
наступний рядок – керівник: прізвище та ініціали;
наступний рядок – назва закладу освіти.
(Всі рядки по правому краю)
Через один рядок –  текст статті (вирівнювання –по ширині страниці).
В кінці доповіді – через один рядок література: (жирним по центру)

Заявки надсилати за адресою mkdnuet.conference@gmail.com 

збірник тез з конференції МК ДонНУЕТ “Досвід минулого – погляд у майбутнє” 2017-2018 навчалний рік

збірник тез з конференції МК ДонНУЕТ “Досвід минулого – погляд у майбутнє” 2018-2019 навчалний рік