Шерстюкова Карина Юріївна

Шерстюкова Карина Юріївна

Директор коледжу
Кандидат економічних наук. Закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького (Харківський національний університет імені В.М. Каразіна), економіст-соціолог, викладач політичної економії. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист». Переможець конкурсів «Педагогічні таланти», «Кращий викладач року», «Кращий викладач соціально-економічних дисциплін» міста та області. Учасник програми стажування для керівників коледжів CCAP-2018 «Адміністрування в системі коледжів США» (США, штат Флорида).

В коледжі створений міцний управлінський блок.

Вони добре обізнані основам управління, педагогіки та психології, педагогічно компетентні, уміють підтримати передові починання працівників коледжу.

Кожен із заступників – неординарна особистість зі своїм інтелектуальним потенціалом, організаторськими здібностями. Їх об’єднує повага до підлеглих, любов до студентів, високе почуття обов’язку, відданість справі.

Успішність роботи коледжу залежить від колективу. Добір досвідчених спеціалістів, орієнтація на систему підвищення кваліфікації, постійний саморозвиток викладачів і майстрів виробничого навчання є основою вирішення кадрових питань. Відправною точкою є усвідомлення істини: конкурентоспроможних спеціалістів може підготувати тільки конкурентоспроможний педагогічний колектив.

Штат педагогічних працівників коледжу залишається стабільним протягом багатьох років, що свідчить про високий соціально-психологічний клімат в колективі. Понад 20 років в коледжі працює 37 педагогічних працівників. Серед педагогів 1 кандидат економічних наук, 22 викладача вищої категорії, у тому числі  6 викладачів-методистів. Є викладач, який нагороджений орденом  «Відмінник освіти», мають подяки міністерства освіти і науки України, ради директорів закладів вищої освіти 1-2 рівнів акредитації Донецької області, ректора ДонНУЕТ, голови Маріупольської міської ради. Викладачами коледжу працюють 12 його випускників.

Діяльність педколективу спрямована на підготовку фахівців-професіоналів, здатних до творчої праці й професійного розвитку, формування загальної й професійної культури випускників коледжу при забезпечені індивідуального диференційованого підходу до навчання, з використанням прогресивних педагогічних технологій, розвиваючих творчі здібності студентів.

Утемова Галина Анотоліївна

Утемова Галина Анотоліївна

Заступник директора з навчальної роботи
Закінчила Воронезький орден «Знак пошани» державний педагогічний інститут, англійська і німецька мова, вчитель англійської і німецької мови. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
Бистрова Олена Миколаївна

Бистрова Олена Миколаївна

Заступник директора з виховної роботи
Закінчила Маріупольський державний гуманітарний університет, філолог, викладач новогрецької мови та літератури, викладач англійської мови. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
Копитова Аліна Олексіївна

Копитова Аліна Олексіївна

Завідувач відділення
Закінчила Таганрогський державний педагогічний інститут, педагогіка і методика виховної роботи, методист з виховної роботи, вчитель етики і психології сімейного життя. Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ, правознавство, юрист. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
Гранкіна Наталія Геннадіївна

Гранкіна Наталія Геннадіївна

Завідувач відділення
Магістр з менеджменту організацій. Закінчила Харьківський педагогічний коледж, дошкільне виховання та вчитель молодших класів; Міжрегіональну академію управління персоналом, психологія, психолог; Національну академію педагогічних наук України Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», менеджмент організацій і адміністрування. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
Мартинюк Надія Степанівна

Мартинюк Надія Степанівна

Завідувач відділення
Закінчила Донецький державний комерційний інститут, технологія громадського харчування, інженер-технолог. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Очолює профспілковий комітет працівників Маріупольського коледжу ДонНУЕТ.
Богатирьова Юлія Леонідівна

Богатирьова Юлія Леонідівна

Завідувач практики
Закінчила Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,технології в ресторанному господарстві, спеціаліст з технології в ресторанному господарстві, інженер-технолог, викладач технологічних дисциплін
Темнохуд Елеонора Олександрівна

Темнохуд Елеонора Олександрівна

Методист коледжу
Закінчила Донецький державний комерційний інститут, товарознавець - комерсант. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист». Лауреат міського конкурсу викладачів фахових дисциплін.
Кабанчук Світлана Вікторівна

Кабанчук Світлана Вікторівна

Керівник фізичного виховання
Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, фізичне виховання, вчитель фізичної культури. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист». Адміністратор сайту «Фізичне виховання МК ДонНУЕТ»