Бібліотека коледжу є ключовою ланкою інформаційного забезпечення освітнього процесу на сучасному етапі. Вона почала формуватися з самого відкриття освітнього закладу. Сьогодні бібліотека у своїй структурі має абонемент, читальну залу на 40 посадових місць, книгосховище.

Загальний книжковий фонд бібліотеки відповідає профілю освітнього закладу та на 01.01. 2018 рік становить 46 050 примірників. Книжковий фонд містить літературу з питань педагогіки, психології, нових педагогічних технологій, історії, філософії, правознавства, етики, естетики, образотворчого мистецтва, підручники та навчальні посібники за професійним спрямуванням, художню літературу, довідково-енциклопедичні та періодичні видання.

Співробітники бібліотеки проводять бібліографічні огляди літератури, лекції, бесіди, виховні години до пам’ятних дат, організовують книжкові виставки, беруть участь у проведенні тижнів популяризації навчальних дисциплін.

Бібліотекарі

Маєвська Наталія Семенівна

Маєвська Наталія Семенівна

Бібліотекар
Подтинна Лідія Олексіївна

Подтинна Лідія Олексіївна

Завідувач бібліотекою