Бібліотека коледжу є ключовою ланкою інформаційного забезпечення освітнього процесу на сучасному етапі. Вона почала формуватися з самого відкриття освітнього закладу. Сьогодні бібліотека у своїй структурі має абонемент, читальну залу на 40 посадових місць, книгосховище.Загальний книжковий фонд бібліотеки відповідає профілю освітнього закладу та на 01.01. 2019 рік становить 45 237 примірників.

Книжковий фонд містить літературу з питань педагогіки, психології, нових педагогічних технологій, історії, філософії, правознавства, етики, естетики, образотворчого мистецтва, підручники та навчальні посібники за професійним спрямуванням, художню літературу, довідково-енциклопедичні та періодичні видання.

Співробітники бібліотеки проводять бібліографічні огляди літератури, лекції, бесіди, виховні години до пам’ятних дат, організовують книжкові виставки, беруть участь у проведенні тижнів популяризації навчальних дисциплін.

 

Акція “Подаруй книгу”

 

Електронна бібліотека МК ДонНУЕТ

імені Михайла Туган-Барановського 

 

Студенти коледжу мають можливість використовувати інформаційні ресурси електронної бібліотеки ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

Електронна бібліотека ДонНУЕТ

імени Михайла Туган-Барановського

 

Запрошуємо до національної бібліотеки України

імені В. І. Вернадського

 

Запрошуємо до онлайн бібліотеки “Чтиво”

 

Запрошуємо до онлайн бібліотеки “Biblos”