Положення МК ДНУЕТ

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності МКДНУЕТ

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про педагогічну раду

Положення про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів МКДНУЕТ

Положення про студентське самоврядування

Положення про пропускний режим

Протиепідемічні заходи у МК ДонНУЕТ на період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)