Консульта́ція — форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичнихположень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

Графік проведення додаткових занять та консультацій викладачами коледжу

Перелік скайп-адрес викладачів для проведення онлайн консультацій (буде доповнюватись)