Зміст навчально-методичного комплексу

Бланк робочої навчальної програми

Навчально-методичні картки

Формування мети заняття

Види занять

Види нестандартних занять

Організація самостійної роботи студента

Загальні вимоги до оформлення документації

Оформлення методичної розробки