Вам потрібен молодий спеціаліст?

Бажаєте запропонувати проведення практики для студентів на вашому підприємстві?

Маріупольський коледж Донецького націонаьного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського  оголошує прийом заявок від підприємств та організацій на розподіл молодих спеціалістів та проходження практики студентудентів на підприємствах будь-яких форм власності.

#ТУТВАРТОНАВЧАТИСЯ     

Положення про центр “Кар’єра” Маріупольського коледжу Донецького національного університету екомоніки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кар’єра — це професійний шлях до успіху по службових сходах до престижного соціального статусу і положення у суспільстві.

Тому Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського створює для своїх студентів та випускників центр «Кар’єра».

Центр «Кар’єра» створений на громадських засадах, організує свою діяльність відповідно до чинних законодавчих актів.

Метою діяльності центра є створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю; забезпечення випускників робочим місцем, розширення рамок соціального партнерства, створення позитивного іміджу коледжу серед випускників і роботодавців, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Завданнями Центру є:

проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців;

налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності;

інформування випускників та студентів МК ДонНУЕТ про вакантні місця;

організація участі МК ДонНУЕТ  у реалізації регіональних програм зайнятості;

роз’яснювальна робота серед студентів та випускників щодо регулювання зайнятості та трудових відносин.

Функціями Центру є:

співпраця з рекрутинговими агенціями з питань працевлаштування студентів та випускників;

створення бази даних студентів і випускників, що звернулися до Центру щодо працевлаштування, та накопичення банку мережі Internet для постійного поновлення банку вакансій;

організація заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (Дні кар’єри, екскурсії на підприємства, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, круглі столи тощо);

планування роботи студентів у Центрі, які бажають працювати у поза навчальний час.

Організація практики полягає у пошуку підприємств, установ та організацій (роботодавців) та укладання з ними угоди щодо проходження практики, підтримання зв’язків щодо надання вільних вакансій для працевлаштування студентів і випускників.

Одним з напрямів нашої діяльності є налагодження відносин з досвідченими випускниками коледжу та організація і проведення різноманітних майстер-класів для майбутніх фахівців. Докладніше за посиланням:

Майстер-клас «Виготовлення хлібобулочних та кондитерських виробів»

Зустріч з представником Маріупольського міського центру зайнятості

Зустріч з випускниками

Рецепт кар’єри