Вам потрібен молодий спеціаліст?

Бажаєте запропонувати проведення практики для студентів на вашому підприємстві?

Маріупольський коледж Донецького націонаьного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського  оголошує прийом заявок від підприємств та організацій на розподіл молодих спеціалістів та проходження практики студентудентів на підприємствах будь-яких форм власності.

#ТУТВАРТОНАВЧАТИСЯ     

Положення про центр “Кар’єра” Маріупольського коледжу Донецького національного університету екомоніки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кар’єра — це професійний шлях до успіху по службових сходах до престижного соціального статусу і положення у суспільстві.

Тому Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського створює для своїх студентів та випускників центр «Кар’єра».

Центр «Кар’єра» створений на громадських засадах, організує свою діяльність відповідно до чинних законодавчих актів.

Метою діяльності центра є створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю; забезпечення випускників робочим місцем, розширення рамок соціального партнерства, створення позитивного іміджу коледжу серед випускників і роботодавців, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Завданнями Центру є:

– проведення постійного аналізу попиту і пропозицій на ринку праці фахівців;
– налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності;
– інформування випускників та студентів МК ДонНУЕТ про вакантні місця;
– організація участі МК ДонНУЕТ  у реалізації регіональних програм зайнятості;
– роз’яснювальна робота серед студентів та випускників щодо регулювання зайнятості та трудових відносин.

Функціями Центру є:

– співпраця з рекрутинговими агенціями з питань працевлаштування студентів та випускників;
– створення бази даних студентів і випускників, що звернулися до Центру щодо працевлаштування, та накопичення банку мережі Internet для постійного поновлення банку вакансій;
– організація заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (Дні кар’єри, екскурсії на підприємства, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, круглі столи тощо);
– планування роботи студентів у Центрі, які бажають працювати у позанавчальний час.

Організація практики полягає у пошуку підприємств, установ та організацій (роботодавців) та укладання з ними угоди щодо проходження практики, підтримання зв’язків щодо надання вільних вакансій для працевлаштування студентів і випускників.

Одним з напрямів нашої діяльності є налагодження відносин з досвідченими випускниками коледжу та організація і проведення різноманітних майстер-класів для майбутніх фахівців. Докладніше за посиланням:

Візит до регіонального офісу ПриватБанку

WorldSkills International

WorldSkills Ukraine 2019 – день другий

WorldSkills Ukraine 2019 – день третій

«Відкритий бізнес. Відкритий Маріуполь»

Фінансова грамотність!

Екскурсія до ПриватБанку

Екскурсія кулінарним відділом

Регіональний форум кар’єри «Живи та працюй в Україні»

Один день із життя ТОПового студента

Майстер-клас «Виготовлення хлібобулочних та кондитерських виробів»

Зустріч з представником Маріупольського міського центру зайнятості

Зустріч з випускниками

Рецепт кар’єри